Welkom bij Hanneke Schmeink RECREATIE; voor betrokken onafhankelijk onderzoek, advies en projectleiding in de vrijetijdssector.

Recent uitgevoerde projecten

Haalbaarheidsstudie TIP Smallingerland

Binnen Drachten|Smallingerland is sinds het opheffen van de lokale VVV een leemte ontstaan in de ontvangst van - en informatievoorziening aan gasten, terwijl de behoefte aan een "warm welkom" en promotie van Drachten en Smallingerland als geheel groeiende is. In samenwerking met Theo de Bruin is bij ondernemers, de cultuurinstellingen en Citylab/De Friese Poort de haalbaarheid voor het opnieuw opzetten van een Toeristisch Informatiepunt verkend. In november 2017 ging de gemeenteraad akkoord met het advies om ondersteuning te bieden.  Lees hier het advies: Haalbaarheidstudie TIP Smallingerland

 

Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 330 km fietspad. Het economisch belang van recreatie en toerisme op de Waddeneilanden is groot en fietspaden spelen een belangrijke rol in het toeristisch recreatieve product. Het op orde krijgen en in stand houden van een goede infrastructuur is een uitdaging voor alle eilanden. In een gezamenlijk proces om te komen tot toekomstbestendige fietspaden op alle eilanden is samen met  SpringPartners een onderlegger opgesteld. Hierin staat overzichtelijk in beeld welke aspecten van belang zijn bij keuzes rond aanleg en onderhoud van fietspaden. Waar voorheen in het keuzeproces vooral de focus lag bij het beschikbaar aanlegbudget, spelen heden ten dage namelijk ook onderhoudsaspecten, duurzaamheid, juridische consequenties en gebruik en comfort voor de doelgroepen een rol.

Iedere situatie en locatie is uniek. Daarom staan in het document geen kant en klare oplossingen maar 'fietst' de lezer langs alle relevante vragen die naar voren komen in het keuze proces. Per vraag volgt meer informatie en inzicht in ontwikkelingen en mogelijkheden. Download hier: 'Fietspaden op de Waddeneilanden'. (Let op: kan even duren ivm zwaarte van het document.)

Waterfront Drachten

De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en de historische relatie tussen de plaats en het water herstellen. In en rondom Drachten is veel water, maar de beleefbaarheid van dit water voor bezoekers en bewoners kan veel beter. De gemeente ziet volop kansen om wonen, recreëren, werken en ondernemen in Drachten te versterken met een aantrekkelijk Waterfront. Samen met experts, ondernemers, onderwijs en geïnteresseerde inwoners is in diverse bijeenkomsten de basis gelegd voor deze visie, waarin de ambities zijn vastgelegd.

NO.ORDPEIL heeft voor het opstellen van de visie de samenwerking gezocht met drie Friese bureaus; Territoria, Noordtij en Hanneke Schmeink RECREATIE. Op 10 januari 2017 is de visie besproken in een informerende ronde tafel met gemeenteraadsleden van Smallingerland. Kijk hier voor de visie (via de gemeentesite)

 

 

Regiomarketing organisatie

In navolging van het organiseren van de regiomarketing in Noordoost Fryslân werden Hanneke Schmeink en Theo de Bruin van NLRNT gevraagd te ondersteunen bij het verder ontwikkelen en organiseren van de regiomarketing in zowel Zuidwest Fryslân als Noardwest Fryslân. Verschillende regio's met eigen identiteit en eigen dynamiek. Maar met dezelfde doel: de keten van marketing, informatievoorziening en gastheerschap sluitend krijgen. De toerist gaat in zijn zoektocht via schalen (land-->provincie--> regio --> stad of dorp --> ondernemer) daarbij geldt: de som bekender is dan de delen. Oftewel marketing op grote schaal is van belang voor de kleine schaal en het aansluiten en verbinden van schalen is essentieel.

Hanneke en Theo gingen verder bouwen op basis van de volgende uitgangspunten voor een regiomarketingorganisatie:

 • Van, voor en door (groepen) ondernemers.
 • Overheid betrokken op afstand.
 • Organiseren vanuit belangen; veranker verantwoordelijkheid en zeggenschap daar waar het directe belang zit. Daar waar belangen samen komen, samen beslissen.
 • Een goede vertegenwoordiging van verschillende ondernemersgroepen moet gegarandeerd zijn. Deelname is altijd namens een achterban.
 • Transparante open communicatie
 • Koest en werk vanuit lokale dynamiek en energie. Geef positie aan verschillende kwaliteiten, entiteiten en merken die de regio kent.
 • Kwaliteit in besluitvorming; geen minderheden creëren.

Extra kracht ...

Is ‘extra handen en kennis’ bij projecten in de vrijetijdssector. Extra kracht door VERZAMELEN van informatie, ontwikkelingen en trends, VERBINDEN van de juiste informatie en de juiste personen en VERBLIJDEN van elk project met een lach.


Hanneke Schmeink levert:

 • gedragen inspirerende visies;
 • onderbouwde verkenningen die net een stapje verder gaan;
 • realistische uitvoeringsprogramma's;
 • hands on oplossingen bij complexe gebiedsopgaven;
 • praktische beleidsondersteuning;
 • actiegerichte projecten die er toe doen.
boot.jpg

Allround in het speelveld van de vrije tijd, gespecialiseerd in de disciplines waterrecreatie
en duurzaamheid.

 • aanjager
 • verbinder
 • onderzoeker
 • projectleider
 • procesmanager
Zowel op gebied van visie, beleid en uitvoering bied ik extra kracht! Door het leveren van extra handen aan de ploeg, maar vooral door het inbrengen van actuele kennis van de recreatieve sector en een groot netwerk.

SpringPartner

In de loop der jaren heeft Hanneke bevlogen en gerenommeerde partners om zich heen verzameld. Zo krijgt elk project een team op maat om het tot een succes te maken. Naast één op één samenwerking is Hanneke oprichter en partner van SpringPartner; coöperatie van bevlogen zelfstandige professionals die samen werken aan gedragen resultaten voor integrale opgaven in het landelijk gebied. SpringPartner biedt via 1 loket zowel de voordelen van een bureau: brede kennis en expertise als de drive en flexibiliteit van zelfstandig ondernemers.

Buurt-Assist

Hanneke Schmeink participeert tevens in Buurt-Assist. Een netwerk van expertisebureau's opgericht met als doel initiatieven van mensen in wijken of buurten zo goed mogelijk te ondersteunen en te laten bloeien. Het is een laagdrempelige manier om lokale initiatieven te verrijken met kennis en expertise en verder te brengen.