Samen op zoek naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

 

Streekbijeenkomst Natuurmonumenten de Greidhoeke

 

 

Natuurmonumenten gaat komend halfjaar voor de gebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder een nieuwe natuurvisie opstellen. Daarbij is de uitdaging natuur, recreatie en cultuurhistorie hand in hand te laten gaan. Hoe kunnen de reservaten zowel optimaal worden ingezet voor behoud en groei van de weidevogels en tegelijkertijd ook beleefbaar en bruikbaar zijn? 

Voor Natuurmonumenten is voor een goede uitwerking van de natuurvisie samenwerking met de omgeving belangrijk. Want een wandelpad stopt niet bij aan het eind van de Lionserpolder en een grutokuiken 'snackt' juist graag in het weideland naast Skrok. Daarom is samenwerking met andere terrein beherende organisaties maar ook met agrariërs, vogelwachten, Wetterskip, provincie en bewoners en recreanten en toeristen van groot belang.

Tweede streekbijeenkomst 10 december

Hoe kom je tot een goede samenwerking? Waar liggen knelpunten en kansen? Daarover ging Natuurmonumenten in gesprek met betrokkenen tijdens de tweede streekbijeenkomst op 10 december.  Lees hier het verslag van de tweede streekbijeenkomst.

Het verslag van de eerste 'inventariserende' streekbijeenkomst leest u hier.