Camperplekken in het buitengebied

Met zo'n 85.000 campers in Nederland en ondanks de recessie een 5% groei per jaar is dit niet een doelgroep om links te laten liggen. Fryslân heeft met de Marrekrite aanlegplekken bij de watersporters al een imago van vrij zwerven door de provincie. Vrijheid speelt ook bij camperaars een grote rol. Biedt dit kansen voor Fryslân?

Uit onderzoek blijkt dat grofweg de helft van de camperaars graag op een camping overnacht en de andere helft liefst zijn plekje in het 'wild' zoekt. Op dit moment zijn er provinciebreed diverse mogelijkheden waar camperaars kunnen overnachten; campings en gereguleerde overnachtingsplaatsen (GOP's) in diverse gemeenten. Om de provincie aantrekkelijk te maken voor camperaars is een van netwerk van camperplaatsen in het buitengebied, analoog de Marekrite aanlegvoorzieningen, mogelijk van toegevoegde waarde.

Het aanbieden van dergelijke plekken brengt uiteraard diverse voor- en nadelen met zich mee. Aan Hanneke Schmeink is door de Marrekrite gevraagd een eerste verkenning naar camperplaatsen in het buitengebied uit te voeren.