Uitvoeringsprogramma De Friese Wouden

In Zuidoost Fryslân zijn uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd en in het kielzog daarvan zijn diverse visies en rapporten reeds verschenen. Echter een samenhangend uitvoeringsprogramma om de ontwikkeling van de sector daadwerkelijk te ondersteunen en te stimuleren ontbreekt. Aan Hanneke Schmeink en Theo de Bruin is gevraagd een uitvoeringsprogramma De Friese Wouden op te stellen.

Zuidoost Fryslân is een bijzonder en complete toeristische regio met unieke kwaliteiten. De regio presenteert zich als De Friese Wouden; Het Land van Natuurlijke ritme en biedt zowel wandelaars, fietsers, watersporters als cultuurliefhebbers een boeiend pallet. Echter om de positie te behouden en uit te bouwen is een gezamenlijke inspanning nodig. 

Op basis van bestaande rapporten, visies en plannen zal een compacte visie met ambities worden opgesteld. Deze dienen als opmaat voor het formuleren van programmalijnen met concrete maatregelen en projecten. Dit uitvoeringsprogramma moet tot stand komen in nauwe samenspraak met de partners in de sector. Komende maand zullen Hanneke Schmeink en Theo de Bruin diverse actieve partijen in de regio interviewen. Daarna zullen betrokkenen tijdens een werkatelier met elkaar brainstormen over datgene wat nodig is om de regionale concurrentiepositie te verbeteren en de dynamiek binnen de sector te vergroten. Dit moet leiden tot een concreet uitvoeringsprogramma die de marktpositie op gebied van bestedingen, overnachtingen en werkgelegenheid van de sector recreatie en toerisme behoud en waar mogelijk vergroot.