Verkenningsfase R&T beleid gemeente De Friese Meren

 

Verkenningsfase toeristisch recreatief beleid De Friese Meren

 

 

De nieuwe fusiegemeente De Friese Meren komt voort uit de drie gemeenten Skarstelân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. Het omvat een krachtig en divers toeristisch-recreatief gebied met bos, diverse meren en authentieke dorpjes en 11 stedenstad Sloten. 

De drie gemeenten beschikken elk over een relatief recente visie. Met het fuseren is behoefte aan een nieuw samenhangend beleid. Biedt het samensmelten van de bestaande fusies voldoende fundament voor het toekomstig beleid en kan het als basis dienen voor een uitvoeringsprogramma?

Daarbij geldt ook: een nieuwe periode breekt aan. Hoe gaan overheid en bedrijfsleven de toekomst in? Wat zijn wederzijdse verwachtingen en wensen en wat zijn ieders taken en verantwoordelijkheden. Samen met toeristische-organisaties, ondernemers en overheden gaan Waterrecreatie Advies en Hanneke Schmeink deze vragen onderzoeken.