Presentatie Natuurvisie De Greidhoeke

Op 25 april is de nieuwe natuurvisie van Natuurmonumenten voor De Greidhoeke gepresenteerd en overhandigd aan de burgemeester van Littenseradiel. Drie natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder liggen verscholen in 'De Greidhoeke', een agrarisch landschap tussen de steden Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden. Op en top weidevogelgebieden die Natuurmonumenten koestert. 

Op de ledenbijeenkomst van de districtscommissie in Wommels is de nieuwe natuurvisie van Natuurmonumenten voor De Greidhoeke gepresenteerd. Jacob Heitman gaf een toelichting op de visie waarin staat verwoord wat Natuurmonumenten de komende 18 jaar wil bereiken in en rond de natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder. Samen met de omgeving is toegewerkt naar een visie waarin de diverse wensen, belangen en mogelijkheden zijn geland en uitgewerkt naar streefbeelden, doelen en maatregelen.

Het eerste exemplaar van de visie werd overhandigd door de voorzitter van districtscommissie aan de burgemeester van Littenseradiel. Na afloop van de presentatie volgde een excursie door het weidevogelparadijs. Waar helaas dit jaar een vos een slagveld heeft aangericht onder de nesten van de weidevogels die in het voorjaar nog massaal naar de gebieden toegekomen waren.

Download hier de Natuurvisie De Greidhoeke