Inspirerende fietsexcursie in zinderende hitte

In de tropische hitte vond op 1 juli in het Drents Friese Wold een inspirerende bijeenkomst plaats rond het thema: toekomst van de fietspaden op de waddeneilanden. Gemeenteambtenaren en medewerkers van terreinbeherende organisaties van de Waddeneilanden kwam bij elkaar om kennis te maken, kennis te delen en met elkaar van gedachten te wisselen over gezamenlijke stappen in de toekomst.

De bijeenkomst werd in opdracht van Staatsbosbeheer georganiseerd door Buro Horatius in samenwerking met Hanneke Schmeink RECREATIE.

De bijeenkomst kende meerdere doelen.

  • Kennismaken: beleidsmedewerkers en medewerkers van terreinbeherende organisaties van alle eilanden
  • Kennis delen: kennis delen over de praktijk en wensen op de eilanden als ook met elkaar op de fiets om kennis te nemen van de leerervaringen rond fietspaden in het Drents Friese Wold. 
  • Inspireren; presentatie van trends en ontwikkelingen in recreatie (doelgroepen) en innovatieve ontwikkelingen rond fietspaden
  • Naar een gezamenlijk toekomst: met elkaar van gedachten wisselen over mogelijke gezamenlijke vervolgstappen in de toekomst voor veilige toekomstbestendige fietspaden.

Hiernaast enkele beelden uit de presentatie met een doorlink naar youtube, website of rapportage.