Watersportvoorzieningen Smallingerland in beeld

Om waterrecreatie in de toekomst goed te kunnen ontwikkelen wil de gemeente Smallingerland graag meer inzicht in het huidige voorzieningenniveau voor waterrecreanten als ook in de gewenste benodigde voorzieningen. Aan de hand van interviews, veldverkenningen en bestaande rapporten en studies bracht Hanneke Schmeink de watersportvoorzieningen in Smallingerland in beeld.

Het rapport "Watersportvoorzieningen Smallingerland in beeld: inventarisatie en vooruitblik" geeft een overzicht van de huidige situatie. Tevens aanbevelingen gedaan ten aanzien van de voorzieningen op basis van de wensen en behoefte en trends en ontwikkelingen zowel in de waterrecreatiesector als in de gemeente. De bevindingen zijn benut als input bij het opstellen van de Visie Waterfront Drachten. 

De rapportage en belangrijkste bevindingen zijn via diverse media in het nieuws geweest.