Blauwe Diesel en It Hasker Pompke

Blauwe diesel

Het begon met zelf Blauwe Diesel rijden. Na 300.000 kilometer ging in 2017 het roer om. Vanaf toen tankte ik in mijn golf Blauwe Diesel. In 2009 had ik laten doorrekenen door studenten: Wat is het meest duurzaam wat betreft automobiliteit in mijn situatie?. Daarbij niet alleen kijken naar de gereden kilometers maar naar de hele keten: van ontstaan met grondstoffen, gebruik tot afdanken. Antwoord: doorrijden tot hij erbij neervalt. Maar het voelde toch wat ongemakkelijk zo'n stinkdiesel. Dan luister ik naar een lezing van Bouwe de Boer met visionaire plannen om Fryslân Fossyl Fry te maken: " Wiersma in Oudehaske maakt een brandstof met minimale emissie". Blauwe diesel is een HVO: hydotreated vegatable oil. Het is een brandstof gemaakt uit plantaardige afvalolien. Dus geen Food for Fuel dilemma of ontbossing zoals bij biodiesel uit bijvoorbeeld palmolie.

Elfwegentocht 2018

Twee weken feest zonder een druppel benzine: dat is de insteek van de Elfwegentocht.
“Wil je ooit die Elfstedentocht nog meemaken, dan moeten we van fossiele brandstof afscheid nemen" was het idee van Friese jongeren. En dat idee komt tot werkelijkheid in de Elfwegentocht. Als eerste regio in de wereld werd Fryslân uitgedaagd om van 1 t/m 14 juli 2018 met duurzame vervoermiddelen: elektrisch, groengas, biodiesel maar ook te paard en te voet voort te bewegen. Een knotsgek idee wat vooral met veel enthousiast werd ontvangen. Bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen en particulieren, heel veel partijen doen mee. Prachtig hoe één idee misschien wel leidt tot een duurzame kanteling. Kijk op www.elfwegentocht.nl voor meer over dit friese Project geïnitieerd door de Freonen van Fossiel Fry Fryslân.

It Hasker Pompke

En daarmee begon een nieuw verhaal. Zoals alles begint het met een idee. Twee ideeën maken samen een mooi nieuw verhaal. Jongeren hadden een idee: ‘twee weken feest zonder een druppel benzine’. In Oudehaske zit Wiersma; leverancier van blauwe diesel voor bedrijven. De inwoners van Oudehaske kregen een idee: blauwe diesel laagdrempelig toegankelijk te maken voor particulieren. En hier start het verhaal van it Hasker Pompke; een vrolijk duurzaam tank- en laadstation dat inwoners en gasten van Oudehaske inspireerde en faciliteerde om twee weken - en vooral veel langer - fossiel vrij voort te bewegen.

In het Hasker Pompke kon je:

  • blauwe diesel kan tanken bij een bemand tankpunt;

  • een elektrisch (bak-) fiets of auto kunt uitproberen en  opladen.

  • elke dag tijdens het ‘Bliid Oerke’ jouw auto laten voltanken door een bekende pompgastheer of -vrouw;

  • je laten verrassen door activiteiten die verenigingen en organisaties uit Oudehaske organiseren in en rond het station;

  • interessante en inspirerende ontmoetingen hebben in de ‘iepen hûskeamer’

Twee weken lang een mooi inspirerend programma

Oudehaske zet de ‘tosken yn in een neie tiid’

En het blijft het niet bij één evenement want er is een vlammetje aangestoken in Oudehaske.
In februari 2019 werd een energieke Hasker Pompke Jûn georganiseerd waarbij Oudehaske via spel en inspiratietafels in gesprek ging over deelmobiliteit, energiecooperatie en verduurzamen van de woning. Oudehaske zet de tanden in een nieuwe tijd.


Kijk voor actuele informatie op Facebook #ithaskerpompke

Een machtig mooi maar enigszins uit de hand gelopen vrijwilligersproject zo kan ik het Hasker Pompke het beste omschrijven. Vanuit een persoonlijke passie met veel raakvlakken met mijn werkveld. Dus het kan eigenlijk niet op mijn site ontbreken. 

Een overzicht van twee weken feest

Promo voor It Hasker Pompke om één van de BMWi-3 voor dorpen te bemachtigen

Enorme opkomst en betrokkenheid

En enorm veel pers aandacht