Open in gesprek gaan; Wat leeft er? Wat zijn de wensen en belangen? Waar zitten de dilemma’s en waar zitten de kansen? Na het verkennen, analyseren waar de ruimte zit om vervolgens met veel enthousiasme de boel in beweging te krijgen. Met als doel toe te werken naar verrassende allianties en gedragen verbindingen. Adviseren gaat bij mij verder dan het opleveren van een papieren stuk.

Recreant centraal

In het denken en handelen staat de recreant centraal. Kennis en weet van vrijetijdsbehoeften, wensen en motieven is vaak de sleutel naar een oplossing die hout snijdt.

Van ambitie tot uitvoering

Hanneke voert projecten uit in de vrijetijdssector voor gemeenten, provincies, samenwerkingsverbanden en terreinbeherende organisaties. 

De projecten bevatten vrijwel altijd een recreatieve component maar kennen een grote diversiteit.
Van praktische ondersteuning:

 • het organiseren van een studieprijs voor multifunctionele landbouw;

 • coachen van recreatieondernemers in duurzame bedrijfsvoering;

 • ontwikkelen en opzetten van een nieuwe organisatie voor regiomarketing.

Tot kennis- en adviesprojecten bij beleidsvraagstukken:

 • opstellen gebiedsvisies;

 • samenstellen uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

 • formuleren van provinciale ambities op gebied van duurzaamheid.

De inbreng van Hanneke als extra kracht bij recreatievraagstukken is het beste weer te geven met de begrippen verzamelen, verbinden en verblijden.

Verzamelen

Verzamelen staat vaak centraal in projecten. Daarbij gaat het om gegevens verzamelen zoals feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen. Maar verzamelen is meer dan een droge verzameling papier. Het is ook een zoektocht naar ervaring, beleving en historie. Daarom is verzamelen ook de juiste personen om de tafel brengen om zo wat feitelijk leeft en speelt boven tafel te krijgen.

Verbinden

Verbinden staat voor het combineren van zowel informatie als mensen. Het verbinden van gegevens met de juiste personen is van cruciaal belang om een project tot een goed eind te brengen. Een scherp oog en luisterend oor om de neuzen van alle belanghebbenden dezelfde kant op te krijgen is daarbij essentieel.

Verblijden

Elke dag een lach. Dat is het streven. Als ondernemende teamspeler is het belangrijk vlot contact te maken met (tijdelijke) collega's. Enthousiasme en betrokkenheid zijn daarnaast belangrijke aspecten en onmisbaar voor welslagen van welk project ook.

Watersportvoorzieningen Lauwersmeer is een sprekend voorbeeld van verzamelen, verbinden en verblijden.

Watersportvoorzieningen Lauwersmeer is een sprekend voorbeeld van verzamelen, verbinden en verblijden.

Al het goede bestaat uit drieën

Een aantrekkelijke recreatieve voorziening of een aantrekkelijke recreatieve regio kent drie belangrijke bouwstenen.

 1. Gebruikswaarde: voldoende recreatieve mogelijkheden.

 2. Belevingswaarde: een aangename beleving voor de bezoeker.

 3. Narratieve waarde: een verhaal dat verteld kan worden.

Oftewel: een fietspad, door een fraai coulissenlandschap, langs de oorspronkelijke kerkepaden. Maar ook: een mountainbikeroute, door ruig bosgebied, waar vorig jaar het NK is geweest. Recreanten en toeristen vragen verschillende voorzieningen in een verschillende setting. Uitgaan vanuit de juiste doelgroep in deze drieluik van waarden is de basis voor veel projecten.

Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân is een sprekend voorbeeld van uitgaan van recreatieve waarden en doelgroepen

Visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân is een sprekend voorbeeld van uitgaan van recreatieve waarden en doelgroepen

Integraal en speciaal 

Recreatie kent een zeer breed werkterrein. Het gaat praktisch nooit om recreatie alleen. Het is van belang recreatie in samenhang te zien met andere thema's zoals natuurlijk toerisme maar ook leefbaarheid, platteland, natuur en vooral ook wonen en werken en brede onderwerpen als ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

SPECIAAL: Waterrecreatie en duurzaamheid

Hoewel allround in het speelveld van de vrijetijdssector heeft Hanneke specialisme ontwikkeld in twee disciplines:

 • waterrecreatie

 • duurzaamheid

Bij quick consult duurzaam denken en doen komt de expertise van duurzaamheid en watersport samen

Bij quick consult duurzaam denken en doen komt de expertise van duurzaamheid en watersport samen