Kollum Watersportdorp

Op 29 april 2017 werd bij de opening van Watersportdorp Kollum de inspiratiekaart gepresenteerd. Een pakkende kaart die weergeeft hoe Kollum verder wil bouwen op de gelegde basis. En in de tweede fase wil uitgroeien tot het kloppend hart van de Blauwe As in Noord Nederland

Met trots werden de voorzieningen als extra aanlegplaatsen, verhoogde bruggen en verdiepte Syl geopend. Voorzieningen die Kollum aantrekkelijk maakt voor de watertoerist en de eigen inwoner. Hiermee werd de eerste fase afgesloten en de tweede fase ingeluid. Een tweede fase waarin Kollum de handen ineen slaat om op de gelegde basis verder te bouwen. Om de projecten van de tweede fase en het enthousiasme om door te pakken voor het voetlicht te brengen is een inspiratiekaart gemaakt.

Samen met Karin Peeters en Gerjan Konings van Territoria en Theo de Bruin is pakkend in tekst en beeld weergegeven: wat is gerealiseerd en wat voor de toekomst in het verschiet ligt. In één oogopslag duidelijk waar Kollum met elkaar, bewoners, overheid en ondernemers de schouders onder wil gaan zetten. Via een aantrekkelijke bewerkte kaart en een korte toelichting op de projecten, verrijkt met referentiebeelden.

Kollum Watersportdorp Projectenboek

Na de kaart is een uitgebreid projectenboek opgesteld. Een projectenboek wat start met een ‘droombeeld’. De visie en het doel wat Kollum als watersportdorp voor ogen heeft. Een visie en doel wat aansluit of versterking vindt bij beleid en ontwikkelingen bij de overheden en in de samenleving. Om het te realiseren zijn samenhangende bouwstenen en projecten benoemd en beschreven. Een stevige kapstok aan de hand waarvan Kollum zich als watersportdorp kan ontwikkelen.

Download hier Kollum Watersportdorp Fase II “Gastvrije Wisselplaats” projectenboek mei 2018