Ambitie

De Johan Frisosluis bij Stavoren is voor de recreatievaart de belangrijkste doorgang naar de Friese meren. De sluis verbindt het Johan Frisokanaal met het IJsselmeer. De huidige capaciteit is te klein, waardoor in de drukke zomermaanden hectische toestanden en lange wachttijden ontstaan. Bovendien ligt de sluis bij zuidwestelijke wind aan de lage wal, wat bij een stevige wind overlast en onveilige situaties tot gevolg kan hebben. Maar bij de verbeteringen wordt niet alleen gekeken naar het oplossen van het capaciteitsprobleem.

EMVI

De ambitie ligt hoger: de sluis met kwaliteit inpassen in de omgeving en het project duurzaam uitvoeren. Daarbij is gekozen voor een vernieuwende aanbestedingsprocedure die bij dergelijke grote projecten nog niet vaak is toegepast. De gunning van de opdracht ging op basis van de 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI). Daarbij is niet alleen de prijs van invloed op de beoordeling maar wordt ook veel waarde gehecht aan kwalitatieve criteria. In geval van de sluis: ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

.... in de praktijk

In opdracht van het Friese Meren Project is eerst bepaald welke ambitie er is op het gebied van duurzaamheid. Deze ambitie is vertaald in eisen en wensen. Partijen mochten op basis van deze eisen en wensen met zoveel mogelijk creativiteit en innoviteit een plan uitwerken. De inbreng van Hanneke Schmeink bij dit project betrof een ontwikkel- en adviesrol bij het opstellen van de duurzaamheidsambitie, daarnaast was zij lid van de jury duurzaamheid bij het beoordelen van de inzendingen.

De nieuwe Johan Friso sluis bij Stavoren is in 2014 geopend. De provincie heeft bij de aanbesteding een vernieuwend proces aangedurfd waarin Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid een stevige positie hadden. Ik ben er trots op dat ik een ontwikkel- en adviesrol heb mogen vervullen voor duurzaamheid in dit project.
Om de ambitie goed te formuleren en daarbij betrokkenen uit te dagen verder te kijken dan energiebesparing of fsc gekeurd hout vroeg ik een tekenaar een ‘over de top’ duurzame sluis te tekenen. Het prikkelde het denken!

Cartoon: www.saskiarosendaal.nl