Kwaliteitsimpuls Watersportvoorzieningen Lauwersmeer

'Behoud van een uniek watersportgebied voor watersporters en recreanten en volop werkgelegenheid creëren in de toeristische en recreatieve sector': dat waren de primaire doelstellingen van het Friese Meren Project. In 2006 ging de tweede fase van het Friese Merenproject in. In deze tweede fase is naast infrastructuur ook aandacht  voor ruimtelijke kwaliteit en invalspoorten naar het Friese Meren gebied.

Binnen de invalspoorten is de versterking van Toegangspoort Lauwersmeer een specifiek onderdeel. De openbare aanlegvoorzieningen in het gebied kampten met achterstallig onderhoud. Er was onduidelijkheid over het eigenaarsschap en verantwoordijkheden voor onderhoud en beheer. Het gebied is bestuurlijk versnippert over twee provincies, drie gemeenten en daarbij zijn het Nationaal Park Lauwersmeer, Staatsbosbeheer en de Marrekrite in het gebied actief. In opdracht van het Friese Meren Project werd een kwaliteitsimpuls voor de openbare watersportvoorzieningen in het gebied opgesteld.  

 

De werkzaamheden omvatten:

  • inventariseren en analyseren huidige situatie, wensen en draagvlak;
  • overleg en afstemming betrokken partijen; 
  • inventariseren mogelijkheden voor duurzaam uitvoeren van project;
  • begroting opstellen en financiering organiseren;
  • aanvragen vergunningen voor flora en fauna wetgeving;
  • uitwerken plan voor beheer en onderhoud van aanlegvoorzieningen.

Het project werd in de winterperiode 2010-2011 gerealiseerd.

Om een project met zo veel partijen te laten slagen is het vooral belangrijk met veel energie te blijven doorzetten. Zorgen dat de kikkers in de kruiwagen blijven. Natuurlijk ben je ook afhankelijk van de ‘chemie’ tussen de partijen .