Samen de schouders eronder

Een aantrekkelijk watersportgebied waar waterrecreanten met plezier (langer) verblijven dat is de uitdaging voor de 6 ANNO gemeenten in Noordoost Fryslân. Om een nog aantrekkelijker watersportgebied te realiseren, moeten de schouders eronder. Ondernemers en overheden zullen hun initiatieven en ontwikkelingen goed op elkaar af moeten stemmen en aan laten sluiten. Samen de kansen verzilveren die de regio biedt. 

campervaarder

Waar de cultuur de wal raakt en de natuur vol water zit 

De eerste stap voor een robuuste gemeenschappelijke toekomst is gezet met het project: Visie waterrecreatie Noordoost Fryslân; waar de cultuur de wal raakt en de natuur vol water zit. De regio is bij uitstek geschikt voor de campervaarder die zijn fietsen mee neemt en het achterland wil verkennen. Maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Belangrijkste opgave voor de regio is dan ook daadwerkelijk land en water te verbinden. 

Projectenboek

Naast een toekomstbeeld en visie werd in het project ook een projectenboek afgeleverd met de eerste concrete projecten beschreven en uitgewerkt om de gezamenlijke ambitie te realiseren.

Tige grutsk bin ik op dizze fisy op Wetterrekreaasje dy’t yn gearwurking mei de rekreaasjeûndernimmers, organisaasjes, de Provinsje en de 6 gemeentes opsetten is! Lit ús mei-inoar, oerheid en ûndernimmer, de ferantwurdelikens nimme en derfoar soargje dat Noardeast Fryslân in TOPlokaazje foar wetterrekreanten is en bliuwt, op it wetter en oan lân
— wethouder Pytsje de Graaf

Ambities in kaart

In 2018 is in één overzichtskaart weergegeven:

  • wat er sinds het opstellen van de visie al is bereikt;

  • waar de regio nog mee bezig is;

  • aan welke ambities in de regio wordt gewerkt en hoe projecten en ontwikkelingen samen hangen.

Visie waterrecreatie NOF

De visie waterrecreatie bestaat uit drie delen hier te downloaden: