Outdoor Drenthe

De beleving van het Drentse landschap versterken. Dat wil Recreatieschap Drenthe graag bewerkstelligen met Outdoor Offensief Drenthe+. Het offensief is er op gericht een totaal ‘outdoor-netwerk’ centraal te ontsluiten voor de recreant in Drenthe. In het offensief vinden diverse projecten plaats zoals het ontwikkelen van een nieuwe wandelkaart, diverse nieuwe routes als ook het realiseren van startpunten. Hanneke Schmeink stond aan de lat voor de ontwikkeling van een wandelkaart en Toeristische Overstap Punten.

Wandelkaart

Voor Drenthe en Oostellingwerf verscheen eind 2007 een nieuwe wandelkaart 1:25.000. Verdeeld over 17 kaartbladen staan 360 bewegwijzerde routes van diverse instanties en duizenden kilometers verbindingstracés: aanbevolen wandelverbindingen tussen bewegwijzerde routes, dorpen en natuurgebieden.

De opdracht bestond uit het juist aanleveren van de bewegwijzerde routes. De inschatting was dat het ging om zo'n honderd routes. Na het nodige speurwerk bleef de teller staan op 360. Dat het zoveel routes betrof, bracht voor zowel het veldwerk als het verwerken van de routes door de kartograaf de nodige hobbels met zich mee. Uiteindelijk is gekozen voor een in Nederland bijzondere weergave van de routes: een transparante groene lijn met gekleurde bolletjes overeenkomstig de markering in het veld.  Dit om zowel de recreant te bedienen die gewoon een paaltjesroute wil volgen, als de kilometervreter die een goede wandelkaart wenst . 

Werkzaamheden betroffen:

  • het coördineren van het veldwerk (25 vrijwilligers die in het veld de routes controleren en aanvullende gegevens verzamelen);
  • toestemming aanvragen bij de beheerders;
  • digitaal aanleveren van de bewegwijzerde routes;
  • ontwikkelen van de wandelkaart.

Toeristisch Overstap Punt

Voor het inrichten van de startpunten is de aansluiting gezocht met het al in Overijssel, Achterhoek, Groningen en Euregio toegepaste systeem van TOP's: Toeristische Overstappunten. Een plaats gemarkeerd door een grote kegel waar gratis geparkeerd kan worden en diverse bewegwijzerde routes vertrekken. De werkzaamheden bestonden uit overleg met gemeenten en partijen om de TOP's een geschikte plaats te geven. Overleg met ontwerper Onno van Dokkum en bouwer over concrete realisatie en zorgdragen voor het infopaneel en de bewegwijzering.

In 2007 zijn TOP's gerealiseerd in Hollandscheveld en Veenhuizen. 

Hoe geef je 360 routes weer op een kaart zodat een wandelaar er ook nog wijs uit kan. Na veel puzzelen kozen we voor een systeem van groene transparante lijnen voor bewegwijzerde routes en bolletjes die corresponderen met de kleuren van de paaltjesroutes in het veld. Door het zichtbaar blijven van de ondergrond kan ook de geoefende kaartlezer zijn eigen route uitstippelen.