Op weg naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw!

In opdracht van Natuurmonumenten is een nieuwe natuurvisie opgesteld voor de gebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder in De Greidhoeke. Het was de uitdaging om natuur, recreatie en cultuurhistorie hand in hand te laten gaan en de natuurgebieden te ontwikkelen in samenhang met de omgeving.

Een interessante opdracht die Hanneke Schmeink uitvoerde in nauwe samenwerking met SpringPartner; Jacob Heitman, Erik Overdiep Landschapsontwerp en Nico Minnema van Successie Natuurzaken.

Het is vijf voor 12 voor weidevogels. Met alleen de eigen terreinen redt Natuurmonumenten het niet om de weidevogelstand op peil te houden. Daarom gaat Natuurmonumenten actief op zoek naar intensieve samenwerking met de aangrenzende agrariërs.