Waar zit de duurzaamheidswinst?

'Waar is in de projecten van het Friese Meren Project duurzaamheidswinst te halen?' 
Op het gebied van materiaal, energie of water maar ook leefomgeving en landschap. In de tweede fase van het Friese Meren Project is 'Ecologie en Duurzaamheid' een derde speerpunt naast  'Grenzeloos Varen' en 'Bestedingen aan de wal' .

Na een eerste quick scan naar het raakvlak van duurzaamheid en het Friese Meren Project zijn doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn van verschillend abstractie en ambitie niveau. Van concreet investeren in energiebesparende maatregelen of het stimuleren van elektrisch varen tot meer ambitieuze zoals energieneutrale of Cradle to Cradle projecten. 

Vervolgens was het zaak duurzaam denken en handelen in te bedden in de bestaande organisatie. Door kritisch te kijken, valt vaak met een iets andere aanpak veel concrete duurzaamheidswinst te halen. Zeker als vroegtijdig in een ontwikkelproces duurzaamheid als vanzelfsprekend wordt meegenomen. Vooral bij grote projecten zoals 'Ruimtelijke kwaliteit van watersportkernen'. Dit hield in naast het stellen van kaders en doelen vooral in veel aanjagen, enthousiasmeren en faciliteren met kennis en ontwikkelingen. Maar ook praktisch al implementeren. Zo werd in die periode   'elektrisch varen' op de kaart gezet ondersteund met een subsidieregeling en de 'bouwstenen duurzaamheid' opgesteld ter ondersteuning van de masterplannen bij watersportkernen.

 

Je moet geen andere dingen doen,
maar soms de dingen net even wat anders

Wiis mei wetterfronten

Ter ondersteuning van de bouwstenen Ruimtelijke kwaliteit en Duurzaamheid heeft Hanneke Schmeink in samenwerking met het team Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Fryslan, ruim 80 inspirerende voorbeelden op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in watersportkernen verzameld in het voorbeeldenboek WIis mei Wetterfronten. Een praktisch naslagwerk voor gemeenten te gebruiken bij het opstellen van Masterplannen in Watersportkernen. 

Duurzaam denken en doen in watersportbedrijven

Speciaal voor Boot Holland is een praktische tool ontwikkeld om samen met ondernemers aan de hand van vijf integrale spelregels te kijken waar duurzame toepassingen mogelijk zijn in hun watersportbedrijf.  De matrix is gebaseerd op de methode 5xbeterbezig van Bleiblom die gegrond is op 'the Natural Step', een integrale benadering van duurzaamheid. 

Tijdens de beurs worden ondernemers via de quick consult geînspireerd waar concrete kansen en mogelijkheden in hun bedrijf liggen. Eveneens krijgen ze praktische tips voor meer informatie of kennis te halen als de ondernemer er concreet mee aan de slag wil.

Met slimme creatieve toepassingen kan je al heel veel bereiken zonder dat er grote investeringen nodig zijn. Een ondernemer stoorde zich aan het verspillende energieverbruik van huurders in zijn vakantiewoningen; de ramen open en de verwarming vol aan. Het helpt meestal niet om met een opgeheven vinger rond te lopen maar misschien wel met een beloning. Geef de gasten tips om energiezuiniger te verblijven en hang een ‘toonmeter’ op die het daadwerkelijke gas- en energieverbruik inzichtelijk maakt. Verbruikt de gast minder dan zoveel kWh dan krijgt de gast aan het eind van het weekend een lekkere oranjekoek van de lokale bakker mee naar huis!