Hanneke Schmeink RECREATIE
Reidkraach 8
8465 RS Oudehaske
06 27 27 07 69

 

Privacyverklaring

Sinds 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor deze wet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. Twee kernwaarden die ik onderschrijf al ver voordat de wet in 2018 in werking trad.

Van mij krijgt u dus geen pop-ups te zien of privacyverklaringen te ondertekenen. In het kort schets ik hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Dit is ongetwijfeld niet volledig juridisch afdoende. Maar het is wel gebaseerd op gezond verstand en naar eer en geweten oprecht en zorgvuldig werken en handelen. Heeft u hier vragen of opmerkingen over dan hoor ik dit bijzonder graag.

Mijn core business is verzamelen en verbinden van informatie en personen en de opgedane kennis verrijken en delen. Daarvoor hou ik bijeenkomsten en groepsgesprekken, neem ik interviews af, verzamel ik diverse on- en offline gegevens en onderhoud ik intensief een veelvoud aan contacten. De in projecten opgebouwde kennis en netwerk neem ik mee en benut ik met professionele integriteit in verdere projecten. Ik bewaar zorgvuldig alle gegevens digitaal op een locatie die alleen voor mij of na mijn toestemming toegankelijk is. Ik deel mijn gegevens nooit op grote schaal met derden en zeker niet met partijen voor commerciële doeleinden. Wel deel ik informatie op maat op individuele basis. Soms is het waardevol u ongevraagd te attenderen op een interessante ontwikkeling. Of als u mij een korte (kennis) vraag stelt, help ik u graag op weg. Ik attendeer op publicaties of op relevante personen. Soms is het zinvol om u met iemand anders uit mijn netwerk in contact te brengen. Ik zal daarbij niet rechtstreeks contactgegevens uitwisselen maar dit altijd via mij laten verlopen of gebruik maken van openbaar beschikbare gegevens (website/linkedin).

U hoeft niet bang te zijn dat u naar aanleiding van het bezoeken van mijn site bijzondere cookies achterlaat. Ik heb namelijk alle analytics instellingen uitgezet en heb geen verbindingen gelegd met sociale netwerken zoals Twitter of Linkedin. Ik vind het leuk als u mijn site bezoekt en vind het interessant dat als u vragen of opmerkingen heeft deze met mij deelt. Hoe vaak u komt, vanaf welk IP adres en dit eventueel delen met anderen is voor mij niet relevant.

Heeft u een vraag of opmerking op de manier dat ik met uw gegevens om ga? Laat het mij weten en ik zal mijn uiterste best doen om er samen met u uit te komen.

Hanneke Schmeink