Multifunctionele Landbouw

Multifunctionele landbouw staat voor agrarische ondernemingen die naast hun veehouder, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf een of meerdere andere activiteiten uitoefenen. Binnen multifunctionele landbouw zijn 6 activiteiten omschreven:

 • educatie
 • kinderopvang
 • natuurbeheer
 • recreatie
 • streekproducten
 • zorglandbouw

Hanneke Schmeink heeft diverse projecten uitgevoerd op het gebied van Multifunctionele Landbouw.

Infoloket Platteland

In 2008 werd de  Taskforce Multifunctionele Landbouw ingesteld om verdere ontwikkeling te stimuleren van de Multifunctionele Landbouw als motor van een veelzijdig en ondernemend platteland.  De Taskforce Multifunctionele Landbouw vroeg Hanneke Schmeink te adviseren bij de bouw van de site www.multifunctionelelandbouw.nl.

Naast de website is het Infoloket Platteland ontwikkeld. Via internet kan in het infoloket gezocht worden naar schriftelijke en digitale documenten over platteland en plattelandsontwikkeling. Het betreft een google achtige zoekmachine die zoekt in een database van 15000 documenten, verzameld door de Bibliotheek Wageningen UR, het Netwerk Platteland en de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Voor deze database is een literatuurcheck uitgevoerd zodat alle relevante publicaties in de database aanwezig en vindbaar zijn.  

De werkzaamheden voor het infoloket omvatte voor Hanneke Schmeink:

 • adviseren opzet site rond Multifunctionele Landbouw;
 • literatuurcheck voor Infoloket Platteland;
 • optimaliseren zoekfunctie van infoloket; 
 • stimuleren organisaties te participeren in het infoloket; 
 • adviseren over promotie van Infoloket Platteland met als resultaat een viral over het Infoloket.

Loket plattelandstoerisme

Provincie Utrecht wilde graag het toeristisch ondernemen op het platteland bevorderen en professionaliseren. Via een digitaal loket wilde de provincie de startende en bestaande plattelandsondernemers en (gemeente-) ambtenaren informatie op het gebied van plattelandstoerisme in de provincie Utrecht verstrekken.

De site gaf algemeen inzicht in plattelandstoerisme maar was ook een verzamelpunt voor hele praktische kennis zoals:

 • handboeken voor ondernemers;informatie over wet- en regelgeving;
 • resultaten van onderzoeken in de provincie; 
 • on line bibliotheek met samenvattingen en downloadbare publicaties;
 • adresgegevens.
loketsite.jpg

Het ontwerp en bouw van het raamwerk van de site lag in handen van Vak 18. Het vergaren van de informatie, het bepalen van de structuur en het samenstellen van de content werd door Hanneke Schmeink uitgevoerd.

Het bleek ook bij deze opdracht weer dat het een grote meerwaarde heeft als degene die de informatie vergaard en bepaald wat op de site moet komen, de internettechniek beheerst om ook zelf de content samen te stellen. 

In 2009 is de site uit de lucht gehaald omdat de informatie beschikbaar werd gesteld via de site van de Taskforce Multifunctionele Landbouw: 

Lees hier het artikel uit Vakblad Recreatie en Toerisme over het loket.

Was een paar jaar geleden nevenactiviteiten op de boerderij nog iets wat er voor de leuk bij werd gedaan. Inmiddels is Multifunctionele Landbouw niet alleen een volwassen bedrijfstak het is tevens een belangrijke economische drager van het platteland. Een drager die bovendien in een zo broodnodige verbinding staat met de maatschappij.

Studieprijs Multifunctionele Landbouw

De taak van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is om de zichtbaarheid en belangstelling voor Multifunctionele Landbouw te vergroten. Graag wil de Taskforce via een studieprijs stimuleren dat studenten multifunctionele landbouw als onderwerp voor hun project of scriptie kiezen. De prijs is voor de eerste keer uitgereikt in mei 2011,  de tweede editie tijdens de afsluiting van de Taskforce in voorjaar 2012 en de derde tijdens de onderwijsdag multifunctionele landbouw van de Groene Kenniscooperatie in mei 2013.

Hanneke heeft de prijs opgezet en drie maal georganiseerd. Dit omvatte het:

 • opstellen van spelregels en online aanmeldformulier;
 • samenstellen jury en begeleiding jureringsproces;
 • organiseren werving van studenten;
 • overleg en afstemming met onderwijsinstellingen;
 • samenstellen juryrapport;
 • organiseren prijs en prijsuitreiking.