Organisatie marketing en gastheerschap

Hoe kan de regio Noordoost Fryslân het beste haar regiomarketing en gastheerschap organiseren? Met die vraag gingen Theo de Bruin en Hanneke Schmeink in opdracht van 6 gemeenten verenigd in Netwerk Noordoost aan de slag.

Met zowel overheden als ondernemers werd een intensief proces doorlopen. Daaruit kwam vooral de noodzaak tot verbinden en bouwen aan samenwerking in de regio sterk naar voren. Als ook de drie belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe marketingorganisatie. 

  • Sluit aan bij en benut de diversiteit en dynamiek van de toeristische sector.

  • Geef positie aan de verschillende toeristische merken en identiteiten die de regio kent.

  • Veranker de verantwoordelijkheid en zeggenschap daar waar het directe belang zit.

De voors en tegens afwegend leidde tot het advies voor twee samenwerkingsstructuren die in nauwe samenhang opereren. Eén voor het deel recreatie en toerisme en één voor het deel wonen en werken.

Collectief uit bestaande groepen

Voor het toeristisch deel is het advies middels een getrapt model van bestaande groepen ondernemers een stevig verenigd collectief  te vormen. Dit collectief bepaalt gezamenlijk de lijnen en de inhoud voor de toeristische marketing en gastheerschap. De uitvoering en verbinding wordt verzorgd door een SPiN, een eigentijds coördinator en aanjager. De SPiN verzorgt een basispakket voor alle toeristische ondernemers in de regio. Willen ondernemers meer dan kan dat via een aanklikmodel waarvoor ondernemers zelf in tijd en middelen moeten bijdragen.
Noordoost Fryslân heeft een unieke stap gezet met de oprichting van de Stichting Regiomarketing Toerisme. RMT is een bundeling van toeristische ondernemersgroepen en samenwerkingsverbanden die met elkaar de inhoud en de lijnen bepalen voor de toeristisch marketing en gastheerschap in de regio.
Samenwerking met Theo de Bruin bij de Organisatie Marketing en Gastheerschap in Noordoost Fryslân

Samenwerking met Theo de Bruin bij de Organisatie Marketing en Gastheerschap in Noordoost Fryslân

Toeristische ondernemers zetten samen de schouders onder marketing en promotie in Noordoost Fryslân. Ondernemers en gemeenten toonden lef door respectievelijk: verantwoordelijkheid te nemen en daadwerkelijk los te durven laten. Een jaar later zijn ondernemers enthousiast en gaan voor het gezamenlijke op de kaart zetten van de regio. Ik ben er trots op dat ik aan de wieg heb mogen staan van deze regiomarketing nieuwe stijl.