Een groot hek, een sloot en een land met paarden en een eigenaar die prima vindt als wandelaars over zijn land gaan maar niet tornen aan het hek. De oplossing simpel en doeltreffend: een omstapje. Met een minsteigertje om het hek en LAW wandelaars kunnen weer verder.

LAW Friese Kustpad

Het boekje van het Friese Kustpad was toe aan een herdruk: de route was deels verlegd, er zaten knelpunten in de route waardoor de wandelaar in praktijk het pad niet kon volgen en de tekst van het boekje was verouderd. Samen met Saskia Rosendaal: Communicatie&Creatie is het Friese Kustpad onder handen genomen. 

Voor de knelpunten in de route waar wandelaars niet langs mochten is het gesprek aangegaan met gemeenten en grondeigenaren. Vaak lag de oplossing al in aandacht voor het probleem en de belofte duidelijk in het boekje te communiceren wat wandelaars wel en niet mogen. Soms bevond die zich in de aanleg van hardware, zoals een 'omstapje' bij een hek. 

Naast knelpunten is de concrete route geactualiseerd. Dit betekende (deels zelf, deels door vrijwilligers) de route nalopen, aanpassingen verzamelen en doorvoeren en het kaartmateriaal actualiseren. Ook de toeristische informatie verdiende een update. Grondig nalopen en vooral aanvullen van informatie. Om wandelaars die thuis hun reis voorbereiden, beter te bedienen met meer achtergrond informatie, zijn links aan de toeristische informatie toegevoegd.