Bouwsteen waterrecreatie Heerenveen

IMG_6108.jpg

In de notitie Vrijetijdseconomie 2015-2018 heeft de gemeente Heerenveen ambities benoemd voor waterrecreatie. De gemeente wil de onderlinge relatie tussen de Friese Wouden en de Friese Meren versterken en in algemeen zin de kansen en mogelijkheden van het verbinden van water- en landrecreatie benutten en versterken. 

Hanneke Schmeink ondersteunt de beleidsmedewerker recreatie en toerisme met kennis en expertise rond waterrecreatie en doelgroepen bij het opstellen van de Bouwsteen Waterrecreatie. 

Heerenveen wil meer watersport.jpg